ĐỘNG CƠ Ford Windstar 2002 VẪN CÓ LỬA LẠI

TÔI THAY ĐỔI CẮM VÀ DÂY VÀ LỌC TÔI NGHĨ TÔI ĐÃ CÓ ĐÚNG LỆNH LỬA NHƯNG KHÔNG CẦN LỆNH LỬA, NHƯNG NẾU TÔI CÓ ĐÚNG LỆNH THÌ ĐÚNG ...

Động cơ không hoạt động, nhưng cháy ngược

Tôi thay thế động cơ trong chiếc xe jeep này bằng một động cơ từ một mô hình năm 1997. Động cơ cũ gặp sự cố thảm hại. Động cơ thay thế phải quay một ...

Phản tác dụng xấu và sương mù

Đã thay đổi miếng đệm đầu, miếng đệm khí nạp, thân van tiết lưu và ống nạp. Phích cắm mới. Lúc đầu, nó chạy không tải thực sự cao giống như cao ...