Cần trợ giúp với '97 Ford Ranger đèn vòm.

Đèn vòm trong xe Ford ranger xlt reg đời 1997 của tôi vừa mới bắt đầu hoạt động. Đôi khi nó sẽ không tắt ngay lập tức giống như một sự trì hoãn trong khi ...

1998 Ford Escort Sự cố điện

Sự cố về điện 1998 Ford Escort 4 cyl Dẫn động hai bánh Tự động Tôi có Ford Escort ZX2 và Pin của tôi bị cạn khi ...