1986 Ford F-150 OBD-1 vấn đề về quét

Gần đây, tôi đã mua một máy quét OBD1 và đã thử chạy thử chiếc xe tải của mình, chiếc EFI 1986 F150. Máy quét sẽ không chuyển sang chế độ kiểm tra, có nghĩa là nó sẽ không kết nối ...